Wagner Asians

Энэхүү бүлгэм нь "Вагнер Ази Групп" компанийн бүх ажилчдын бүлгэм бөгөөд бүлгэмд шинээр орох ажилчид нь хувийн зурвасаараа хүсэлтээ илгээж болно. Бүлгэмийн гишүүд бүлгэмд байхгүй Вагнер Ази Групп компанийн ажилчдаа нэмээрэй.