WENVN (Water Education Network of Vietnam)

Mạng lưới Giáo dục Tài nguyên nước Việt Nam
---------
Nhà triết học Hy Lạp Aristotle (384-322 TCN) đã từng nhận định "Không có gì hữu ích hơn nước.” Ông cho rằng nước có giá trị hơn kim cương. Tuy nhiên, hiện nay, các nguồn nước trên thế giới đang ngày càng suy thoái cả về chất lượng và số lượng do các hoạt động khai thác, sử dụng quá mức và làm ô nhiễm nguồn nước của con người gây ra.
"Nước cũng cần được yêu thương"- đó là ý tưởng để nhóm các bạn trẻ đang học tập và làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước thành lập Mạng lưới Giáo dục Tài nguyên nước Việt Nam (Water resources Education Network of Viet Nam - WENVN). Thông điệp mà WENVN muốn chuyển tải tới tất cả các thành viên của mình là "Nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng có cơ hội sử dụng nước". Có thể hiểu "chia sẻ" ở đây là chia sẻ thông tin và kiến thức về tài nguyên nước, chia sẻ các bài học kinh nghiệm về việc xử lý các vấn đề liên quan đến nước, hay đơn giản chỉ là chia sẻ các bức ảnh về vẻ đẹp của nguồn nước hay các hoạt động của con người làm tổn hại đến nguồn nước.
Sau hơn 1 năm thành lập (8/11/2012) và hoạt động, đến nay, WENVN đã có gần 1000 thành viên là học sinh, sinh viên, cán bộ đang công tác trong và ngoài ngành nước, các nhiếp ảnh gia quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên nước, các phóng viên, nhà báo hoạt động về môi trường trong và ngoài nước. Hình thức hoạt động chính của WENVN trong giai đoạn đầu là cung cấp và chia sẻ thông tin online qua mạng xã hội facebook (https://www.facebook.com/groups/wenvn/).
Hoạt động chiến lược của WENVN trong thời gian tới là: 1) tiếp tục duy trì việc chia sẻ thông tin về tài nguyên nước trên mạng xã hội facebook; 2) tìm kiếm các nguồn tài trợ cho các hoạt động của mạng lưới như toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, triển lãm ảnh...; 3) xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học về tài nguyên nước, tập trung vào chủ đề nước - con người - văn hoá; 4) đăng ký tham gia thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến nước của Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước...; 5) Kết nối với Mạng lưới giáo dục tài nguyên nước ở các quốc gia khác như Úc, Mỹ, Singapore...và các các tổ chức có liên quan đến lĩnh tài nguyên nướcnhư UNESCO, IUCN, International Basin Organizations...