Ngọc Rồng Online vs hiệp sĩ online, ninja school online,...

Sôn Gô Ten đã trở lại. Nhóm thân thiện ad uy tín. đến đây ae trao đổi kĩ năng thủ thuật or mua bán nick, đồ,ngọc... trong game. Ae nhớ ủng hộ nhóm nhá haha :D