Windows Phone Thái Nguyên

Nhóm là nơi giao lưu chia sẻ mọi vấn đề về Windows Phone của các thành viên trong nhóm.
1, Không gửi tin rác, tin kèm link đến những trang web không lành mạnh.
2, Không thảo luận các vấn đề nhạy cảm, các vấn đề chính trị.
3, Vui lòng không sử dụng ngôn ngữ teen, mọi bài viết trong nhóm phải sử dụng tiếng Việt có dấu.
4, Không được có thái độ xúc phạm các cá nhân/tổ chức hoặc dùng lời lẽ thô tục, gây xích mích, chia rẽ trong nhóm
Nhóm mới thành lập mong mọi người tích cực tham gia xây dựng nhóm.
Thân,