Windows Việt Nam

Cộng đồng người Việt Nam yêu thích và sử dụng nền tảng Windows của Microsoft. Cùng chia sẻ - học tập - trao đổi kiến thức về các hệ điều hành Windows và cách sử dụng các phần mềm chạy trên nền tảng windows.