Wrocławska Sieć Zieleni

Grupa poświęcona opracowaniu, promocji i wdrożeniu we Wrocławiu WROCŁAWSKIEJ SIECI ZIELENI, czyli nowej tkanki miejskiej (powoli zastępującej sieć dróg, ulic i miejskiego betonu) powstałej poprzez połączenie miejsc zielonych, rekreacyjnych itp. zielonymi łącznikami - pieszymi i rowerowymi.
Do grupy należą AKTYWIŚCI PROJEKTU, czyli osoby tak lub inaczej ZAANGAŻOWANE w jego realizację.
Sympatyków prosimy o popieranie projektu na stronie Fundacji Nowej Kultury.