Hội Sinh Viên - Đoàn Thanh Niên Cao Đẳng Công Nghệ - Đà Nẵng

NHẰM TĂNG THÊM HOẠT ĐỘNG CHO ĐOÀN THANH NIÊN CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ MÌNH XIN GIỚI THIỆU VÀ LẬP NHÓM TẠI ĐOÀN TRƯỜNG RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TẤT CỦA CÁC BẠN
www.doanthanhniencdcn.edu.vn