FUJIFILM X Society Club

ห้องกลุ่มสำหรับโพสภาพจากกล้อง FUJIFILM X Series เพื่อเป็นที่รวมภาพจากเพื่อนๆที่ใช้งานกล้องดิจิตอล X Series ทุกรุ่น และเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในการถ่ายภาพเท่านั้นกติกาในการใช้งานห้องนี้

1 ในการโพสภาพ ขออนุญาตให้โพสภาพที่มาจากกล้องดิจิตอล FUJIFILM X Series เท่านั้น

2 ในการโพสภาพ หากเป็นได้รบกวนระบุชื่อภาพ รุ่นกล้อง และ/หรือเลนส์ และข้อมูลการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สำหรับเพื่อนสมาชิกที่ดูภาพ

3 ห้ามโพสภาพและข้อความที่ส่งผลกระทบต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการเมือง และภาพที่ส่อไปในทางอนาจาร

4 ห้ามโพสการซื้อขายสินค้าใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ใน Facebook เองมีห้องกลุ่มที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอยู่แล้ว
หลายห้อง ทั้งนี้เพื่อให้ห้องนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในการถ่ายภาพ

5 หากพบภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือทางแอดมินและทีมงาน และ/หรือเพื่อนสมาชิกเห็นว่าไม่สมควร อาจต้องขออนุญาตลบภาพหรือข้อความดังกล่าวออก

อัพเดท วันที่ 1 มกราคม 2556