xLegend Team

1.Share - Tricks Thủ Thuật
2.Chia sẽ thủ thuật - lập trình - đào tạo member
lưu ý : Treo avatar để được vào group nhé !
AVATAR: http://goo.gl/oqlSPb
Trang FB : https://www.facebook.com/HackProVn