Xa Lộ Việc Làm [PG_PB]

XA LỘ VIỆC LÀM [PG_PB] được lập ra nhằm chia sẽ thông tin về VIỆC LÀM cho các thành viên, đặc biệt là những bạn PG và PB..., bạn nào có thông tin mới về công việc thì đă
ng lên "tường" của XLVL [PG_PB] đễ mọi người cùng biết nhé, ai có bạn bè làm PG PB thì thêm vô luôn, XLVL [PG_PB] là một cộng đồng mở. Luôn chào đón tất cả mọi người ^^!!!
Mọi thông tin liên hệ: Long Pham : 0974.168.390
Email: [email protected]