Xe Duyên.Net Cao Bằng

-:- Bỗng thấy giận ai đó ...
- Vì đôi lúc không quan tâm mình
- Nhưng ...
- Lại nhớ rất nhiều
- Vì ai đó là người mà mình yêu thương nhất
- Mỗi ngày trôi qua lại càng nhớ và yêu ai đó nhiều hơn ...