Xe Duyên.Net Nam Định

Do nhóm số thành viên nhiều cần tuyển thêm quản lý(Ad) cho nhóm:
1. Số lượng cần tuyển: 03
2. Yên cầu
- Có nhiều thời gian online
- Tán gái/zai tốt chém gió giỏi
(ưu tiên nữ, chưa có người iu )