Xuất khẩu lao động

Đây là nhóm để các bạn có nhu cầu XKLĐ có thể bàn luận, trao đổi... với nhau. Các Công ty cũng có thể tự do đăng thông báo tuyển dụng nhưng phải tự chịu trách nhiệm về độ chính xác các thông tin đưa ra. See More