Xóm ảnh nghiệp dư

Xóm ảnh nghiệp dư là nơi chia sẻ, học hỏi, giao lưu kinh nghiệm dành cho những người yêu thích nhiếp ảnh từ mọi thiết bị, nơi bắt đầu đam mê!