Xperia Thailand Club

"Xperia Thailand Club" เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตระกูล Xperia ของ Sony ในประเทศไทยได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร หรือขอความช่วยเหลือในด้านการใช้งานต่างๆกับผู้ใช้ท่านอื่น โดยกลุ่มของเรามิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท Sony และมิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด

กติกา 3 ข้อเพื่อความสงบสุขของกลุ่ม
1. ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณา หรือค้าขายสินค้าใดๆโดยเด็ดขาด
2. ไม่อนุญาตให้ทำการโพสต์ลิงค์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผิดกฎหมาย (ไฟล์ .APK ของแอพฯที่จำหน่ายบน Google Playstore) ลงในกลุ่มหรือคอมเมนท์ใดๆก็ตามที่อยู่ในกลุ่ม
3. งดสนทนาหรือพาดพิงถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเนื้อหาอื่นๆที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

"Xperia Thailand Club" is the group with a purpose of becoming a platform for Sony Xperia devices' users in Thailand sharing experiences, exchanging opinions, updating news, and discussing problems with other users. Our group is a non-profit group and does not have any relation with Sony company.

Regulations:
1. Advertisement and trade are prohibited.
2. Posting both direct and indirect links to pirated applications (.APK files which are meant to be sold on Google Playstore) are prohibited.
3. Avoid mentioning politics-related topics or any other topics which could lead to disharmonious results.