XUẤT NHẬP KHẨU - TOÀN CẦU

Đây là Group về chuyên ngành XNK, Logistics, là nơi chia sẽ những
kiến thức từ THỰC TẾ, như quy trình làm chứng từ, xin C/O, khai báo Hải Quan VNACCS (Ecus5), giao nhận, vận tải ngoại thương, những bài học kinh nghiệm trong thanh toán quốc tế L/C, T/T,...

Say No với mọi hình thức quảng cáo không liên quan đến hoạt động XNK, và Logistic, 1 người không nên post quá nhiều tin liên quan đến Logistic trong 10 ngày. Nếu không chỉ cần đến lần thứ 2 bất kể sẽ bị Block Vĩnh Viễn.

Best Regards

https://www.facebook.com/MrTonyPhu88

Tony