YÊN THÀNH Miền Đất Kết Giao Tất Cả Con Dân NGHỆ AN

Là nơi kết giao giữa những người bạn trên vùng quê Yên Thành yêu dấu với mọi nơi trên khắp nước Việt Nam