Yêu Cuộc sống

Tuyển thợ cắt tóc
Yêu cầu :
Giới tính : nữ
Làm được tất cả mọi việc từ cắt , ép , uống , sấy....
Lương thỏa thuẩn.
Địa chỉ quán : Salon Lan anh 1511 Dương Kinh - Hp
Liên Hệ : 01644913819 ( Văn Villa )