Yêu Phim & Yêu Chia sẻ Phim

Group Yêu Phim & Yêu Chia sẻ Phim được lập ra dành cho các bạn yêu thích môn nghệ thuật thứ 7. Các bạn có thể thoải mái chia sẻ, giới thiệu và nếu quan điểu về tất cả các bộ phim mà các bạn yêu thích

-------------------------

Nội Quy

- Group được lập ra để CHIA SẺ, GIỚI THIỆU VÀ BÀN LUẬN VỀ PHIM

- Các thành viên được tự do trao đổi và chia sẻ về các vấn đề về phim ảnh

- Các thành viên được tự do giới thiệu bản thân, hình ảnh cá nhân, kêu gọi hội họp cho các chương trình đi chơi, đi cafe, đi xem phim

- Các thành viên tham gia được khuyến khích chia sẻ các link với mục đích chia sẻ và giới thiệu về các bộ phim sắp chiếu hoặc link download và link xem các phim online mới nhất.

- NGIÊM CẤM: Post spam quảng cáo, hình ảnh phản cảm trái với thuần phong mỹ tục hoặc pháp luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- LƯU Ý: Các Link vi phạm quy định của group sẽ bị xóa mà không cần thông báo, Ai vi phạm nhiều lần sẽ bị banned vĩnh viễn