Hội Những Người Yêu Thích Môn Sinh Học

Nhóm này chỉ giành cho ôn thi đại học, các vấn đề liên quan đến thi đại học thôi nhé. Bạn nào muốn hỏi hay thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh thì đăng vào nhóm này nhé
https://www.facebook.com/groups/232391173581391/
Page: https://m.facebook.com/profile.php?id=715072198523577&refid=17