Youtube Partner sharing

- Nơi chia sẻ kinh nghiệm của 1 youtube partner, những bài viết hay sẽ được lưu và ghim trên top.
- Những hành vi lợi dụng group đăng quảng cáo, spam, ... sẽ bị xóa và thành viên đó sẽ bị banned ngay lập tức .