Ý tưởng làm giàu

Nếu bạn không mạnh dạng thực hiện thì dù có 1 ý tưởng tốt cũng bằng không!

* Group được tạo ra nhằm mục đích:
1/ Giúp các bạn tìm đối tác kinh doanh
2/ Giới thiệu sản phẩm
3/ etc ...

Lưu ý không post các bài viết liên quan tới chính trị, phản động, tuyên truyền, tôn giáo và những lĩnh vực nhạy cảm. Mong các bạn tôn trọng !
link: http://www.facebook.com/groups/ytuong/