Išrinkime Seimą - be vagių, politinių prostitutų ir juokdarių!

Išrinkime Seimą
be ,,klaninių ‘’ ir ,,abonentų ‘’,
be vagių ir politinių prostitutų!