Здраво Македонијо!

Нашата грутка земја, вечното огниште!