Złotówki na Złoto

Utwórzmy grupę osób zainteresowanych zarabianiem, pomnażaniem majątku i inwestowaniem w kruszce, zwłaszcza w złoto - by zapewnić sobie stabilną przyszłość (więcej o grupie i jej zasady > pliki)
--
Let's create a Group of people interested in earning, multiplying own wealth and investments in precious metals, especially gold - for the stable financial future.
Mind the rules (pliki/files), pls.