"ŽIVOT NA DAR" Doniranje organa vrhunac je humanosti i iskazivanja ljubavi!

OPREZ NAJGORI VIRUS !!!!!
OBAVEZNO PROČITAJTE.!!!!!!!
UPOZORENJE SVIM PRIJATELJIMA, ČLANOVIMA STRANICA I GRUPA U KOJIMA STE I SVIMA S KOJIM IMATE KONTAKTE!
Budite oprezni u sledećih nekoliko dana
Ne otvarajte nijednu poruku sa sponom "POSTCARD FROM HALLMARK"!!!!!!!, ne gledajte na to, ko vam je poslao!
To je virus, koji otvori ikonu razglednice, koji sagori ceo disk C na vašem računaru!
Virus ćete dobiti od nekoga, ko ima vašu Internet ime-adresu, zato je važno, da upozorenje pošaljete svim vašim kontaktnim osobama.
Ako primite poštu sa naslovom-adresom*POSTCARD*, nemojte ni pomisliti, da bi ga poslali prijateljima i ne otvarajte ga!
Odmah ugasite računar, to je dosad najgori virus -kako je objavio CNN! Takođe Microsoft je objavio, da je to dosad najjačii uništavajući virus.
Mc Afee je taj virus otkrio juče i protiv te vrste virusa dosad još nema pomoći.
Virus jednostavno uništi deo tvrdog diska, gde su sačuvane vitalne informacije.
"POŠALJITE OVU PORUKU SVIM VAŠIM PRIJATELJIMA!"
"ZAPAMTITE: AKO PORUKU POŠALJETE DALJE, ZAŠTITITI ĆETE SVE NAS!".