LIGAO NATIONAL HIGH SCHOOL BATCH "97

Ito ang pahina na siyang midyum para muling magka-daupang palad , magkahuntahan , ututang-dila O / at magkita-kita kahit ilang taon pa man ang lumipas saan man naroon ang bawat isa na nagtapos sa Mataas na Paaralan ng Ligao City (LNHS ) sa taong Mil Nueve Siyentos Noventa y' Siete .