SAKARYA İLİTAM PAYLAŞIM

Grubun amacı, Sakarya İlitam öğrencilerinin birlikte saygı çerçevesi içinde ilmi paylaşımlarda bulunabilmeleridir.

Tags: sakarya İlİtam paylaŞim