Autismspektrum skola

Autism- och Aspergerförbundets stängda diskussionsgrupp för skolfrågor.

Det är viktigt att tänka på att:
· vi inte skriver saker som kan uppfattas som stötande eller kränkande
· vi respekterar varandra och är trevliga även när vi har olika åsikter
· man alltid själv är ansvarig för sina kommentarer och inlägg på facebook