Cẩm Phả yêu thương

Ai là dân Cẩm Phả thì vô giới thiệu làm wen nhau đi nào (mà ko phải dân CP thì cũng cùng kết bạn)..........

Tags: cẩm phả yêu thương