T.I.A Vetlanda

En grupp som är till först och främst för kampsportare/medlemmar i T.I.A Vetlanda. Men givetvis är alla välkomna att ställa frågor angående Sanshou, Zanda och Kung Fu.
Förhoppningsvis så kommer det att finnas kunniga människor som kan svara på era frågor om träningen o.dyl.