Valder J99

Fair Play reglar J99:
Eg skal ikkje være med på mobbing.
Eg møter presis til alle avtaler, og ryddar banen og garderoben.
Eg skal vere positivt engasjert, både på trening og i kamp.
Eg kjeftar ikkje på andre, men gir ros og oppmuntring.
Eg trener og spiller kamper med godt humør.
Eg viser respekt for alle våre motspelarar, og aksepterer dommarens avgjørsler.