123123 yeu nào

- Yêu bạn cùng lớp...
KHỔ!!!
- Khi yêu thì hạnh phíc vì lúc nào cũng được bên nha, quan tâm nhau...
Nhưng...
- Một khi đã chia tay...
THÌ...
§ Muốn tránh mặt không được
§ Muốn quên cũng không xong
§ Muốn không để ý thì càng khó