1.klasse Bjarnetjønna 1970 - Sandnessjøen ungdomsskole 1979

For oss som som som begynte i 1.klasse i 1970, og som gikk ute av grunnskolen i 1979

Tags: 1.klasse bjarnetjønna 1970 -, sandnessjøen ungdomsskole 1979