Ekološki klub grada Sremska Mitrovica

Ekološki klub grada Sremska Mitrovica osnovan je 2009. godine sa ciljem boljeg razvoja zaštite životne sredine,edukacije i podizanja ekološke svesti kod stanovništva.