JS 4141 bezpieczeństwa wewnętrznego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Wszelkie pytania, informacje i polecenia które powinny dotrzeć do wszystkich Strzelców Kaliskich. ;)

Tags: js 4141 bezpieczeństwa wewnętrznego im. jana iii sobieskiego w kaliszu