ชวนพ่อแม่ที่ลูกจะสอบเข้าสาธิตปี 2559 มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจ้า

งดโฆษณาที่ไม่เกียวกับชื่อกลุ่ม มีไรดีดี เพื่อลูกๆของเรา อันจะเป็นประโยชน์ ช่วยกัน update นะคะ ขอบคุณค่ะ