Menzi mhlungu nebuhle besiphambano gospel group

Founded by menzi and family.they are found @matsanjeni inkhundla sphambanweni area

Tags: menzi mhlungu nebuhle besiphambano gospel group