Bujena se bujena, ken se bujena? "Robin89"

A kane sokul bunduder muner kuta ser kor.

Tags: bujena se bujena, ken se bujena? "robin89"