DAN DALIN MASOYA AHMAD HAMID WA MAHMUOD ZAKZAKY.

Alhamdullah

doka ta wannan group shi ne

abin da ya shafi ya yan sayyid za ake post a kai
ba zagi ko cin mutun cin wani ko wata.
Fatan alkhari ga dukka yan uwa.