WS Amnesty International Banská Bystrica 7.- 8.3.2014

Skupina založená k udržaniu nadšenia a záujmu, ktoré v nás vzbudilo naše spoločné školenie.

Tags: ws amnesty international banská bystrica 7.- 8.3.2014