We r old town boyz, We r not bachcha,Just with bachcha

Amra genjam e mair cara kicu bujhi na,mairer upre kno osudh nyi just"pat koera voera dmu"kap kap kap tor may re ami bap,Amgo group dkhle polapain sob saf
:
:
:
"No mutual just genjam"

Tags: r old town boyz,, bachcha,just