รวมกลุ่ม ศิษย์เก่า เสาไห้ "วิมล" พ.ศ.2533

กลุ่มนี้สร้างเพื่อรวมศิษย์เก่า เสาไห้ "วิมล" แลกเปลี่ยนสารทุกข์ดิบพูดคุย ห้ามคุยเรื่องการเมือง ศาสนา พระมหากษัตริย์