2759212 กระบวนการกลุ่ม (1/2557)

กลุ่มนี้ตั้งเพื่อใช้สนทนา/นัดทำงาน/แจ้งงาน บลาๆๆๆๆ ที่เกิดขึ้นในคาบ แล้วอยากจิแชร์หรืออื่นๆ นะครัช