GENT DE CABRERA DE MAR

L'objectiu d'aquest grup, no es un altre que estar al corrent de totes les activitats i novetats que surgeixin al nostre Poble. Per aquest motiu, us convido a tots a entrar i possar tot el que sigui d'interés per a la resta de la gent que configurem Cabrera de Mar.

SIGUEU TOTS BENVINGUTS !!!