3D-14 Värnamo

En grupp för klassen där vi kan skriva upp datum för tenta etc.
Gruppen är även till för att boka in klassrum så man kan plugga tillsammans! Etc.

Tags: 3d-14 värnamo