Kết nối những ;nhân tài-boy -girl ĐákNông .ĐákLák <3 <3

nhom lap len la de giao luu ket ban giup do nhau hi vong moi thanh vien khi da tham gia nhom phai hoa dong giup do nhau .nhung bai dang hinh anh phai mang tinh chat vui ve co i nghia khong dang nhung hinh snh tho tuc mat thien cam .cam on cac ban !