[HCM] Giải đấu Tranh biện Khởi nghiệp

Nơi các bạn muốn tham gia nhưng chưa đủ người có thể tìm nhóm, ghép đội.
Nơi những đội đã đủ người hay chưa đều có thể hẹn nhau tập luyện trước giải đấu.

Xem thêm tại đây: http://tranhbien.vn/