HKU 2014-2015, jaar 1

Handig om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld tentamens, vragen aan elkaar te stellen over roosters, stages, etc.

Wees vrij om andere eerstejaars (K&E) uit te nodigen voor deze groep.