Family Ninety Six Generation |

Tujuan penubuhan group ini adalah untuk mengumpulkan semua sahabat yang lahir pada tahun 1996. Mengeratkan lagi hubungan rakan sebaya antara satu dan yang lain .

Tags: family ninety six generation |